Divyčio kelias

Divyčio kelias
Web dizainas
Užsakovas: 
Asociacija žvejų klubas „Skirvytėlė“ - projekto "Divyčio kelias" vykdytojai.
Pavargo nuo: 
pilkų informacinių leidinių turistų informaciniuose centruose.

Sukurtas bendras firminis stilius atspindintis Šilutės krašto kultūrą ir tradicijas. Internetinio puslapio dizainas ir maketai spaudai.